16 Јули, 2019
0.0177

Journey to Audit Challenges - Во чекор со предизвиците на ревизијата

Објавено во: Мои пари 23 Април, 2019

Во интерес на заедничката соработка и промоцијата на професиите интерна и екстерна ревизија, Здружението на внатрешни ревизори и Институтот на овластени ревизори организираа професионален едукативен настан со наслов The Journey to Audit Challenges/Во чекор со предизвиците на ревизијата, кој се одржа во хотелот „Холидеј Ин“. Настанот претставуваше исклучителна можност за професионално усовршување, дискусија за улогата на интерната и екстерната ревизија во заштитата на интересите на акционерите и заинтересираните страни, како и дискусија за квалитетот на финансиското известување и интерните контроли со претставниците на ревизорската професија, финансиската и деловната заедница и регулаторните институции.

Во рамките на соработката со Грчкиот Институт на интерни ревизори, како клучни предавачи на Настанот беа поканети:

*  Г-ѓа Verra Marmalidou, Претседател на Грчкиот Институт на интерни ревизори, која ја претстави најпознатата и најприфатена светска регулаторна рамка за управување со ризиците и системот на интерни контроли COSO Enterprise Risk Management Framework, од теорија до практична примена во современите корпорации;

Г-дин Epaminondas Chandros, O.T. Senior Manager, Attica Group, кој ја предизвика публиката со практична дискусија за поврзаноста помеѓу внатрешната ревизија, сениор менаџментот и Одборот за ревизија, како три “различни светови” кои треба блиску да соработуваат во остварувањето и заштитата на интересите на корпорациите и нивните акционери.

Настанот посебно го одбележи Панел дискусијата со наслов: Квалитетот на финансиското известување и Интерните контроли – Уверување помеѓу Менаџментот, Интерната и Екстерната Ревизија, на која учествуваа исклучителни професионалци од финансиската индустрија, регулаторните институции и ревизорската професија, како што следува:

*  Г-дин Глигор Бишев, Генерален извршен директор на Шпаркасе Банка Македонија АД, Скопје;

*  Г-дин Тони Стојановски, Генерален директор за управување со ризици на Стопанска банка АД – Скопје;

*  Г-ѓа Марија Ефремова, Советник на Гувернерот за МСФИ, Народна банка на Република Северна Македонија;

Г-дин Иван Штериев, Главен извршен директор – Македонска берза АД Скопје;

Г-дин Срѓан Ранѓеловиќ, Партнер, КПМГ Северна Македонија.

Како дел од почесните гости на Настанот, во име на регулаторните институции кои се од големо значење за ревизорската професија, присуствуваа: Г-дин Премтим Исени, Претседател на Советот за унапредување и развој на ревизијата, Г-ѓа Нора Алити, Претседател на Комисијата за хартии од вредност и Г-ѓа Милица Арнаудова Стојановска, Генерален директор за Супервизија, банкарска регулатива и финансиска стабилност во НБРСМ.

Заедничкиот професионален едукативен настан на двата Институти е од особено значење за промовирање на важноста на професиите интерна и екстерна ревизија, унапредување на квалитетот на ревизорските услуги, како и нивната улога во обезбедувањето на квалитетни финансиски извештаи и интерни контроли во интерес на заштита на вредноста на корпорациите и правата на акционерите и корисниците на финансиските извештаи.Можеби ќе ве интересира

Утре реконструкција на мрежа

Утре реконструкција на мрежа

Стартап Македонија ја лансираше првата дигитална платформа на која сите стартапи ќе се видливи

Стартап Македонија ја лансираше првата дигитална платформа на која сите стартапи ќе се видливи

Huawei го претстави извештајот за одржлив развој за 2018 година со фокус на дигиталната инклузија

Huawei го претстави извештајот за одржлив развој за 2018 година со фокус на дигиталната инклузија

Дополнителни 800 милиони евра за мали и средни претпријатија – ЕИФ и ПроКредит Банка ја дуплираат поддршката за иновативните компании

Дополнителни 800 милиони евра за мали и средни претпријатија – ЕИФ и ПроКредит Банка ја дуплираат поддршката за иновативните компании

Сава пензија плус одбележува 10 години доброволно пензиско осигурување во Македонија

Сава пензија плус одбележува 10 години доброволно пензиско осигурување во Македонија

ЕКО СКУТЕР – НОВ ИНСТАНТ ЛОЗ НА ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА

ЕКО СКУТЕР – НОВ ИНСТАНТ ЛОЗ НА ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА

ЕВН ја поддржа кампањата за заштита од пожари

ЕВН ја поддржа кампањата за заштита од пожари

Летна кампања на РСБСП: „ Оваа лето, безбедноста на прво место! “

Летна кампања на РСБСП: „ Оваа лето, безбедноста на прво место! “

Новата ŠKODA SCALA доби 5 ѕвезди за безбедност од Euro NCAP

Новата ŠKODA SCALA доби 5 ѕвезди за безбедност од Euro NCAP