19 Јуни, 2019
0.0214

Коморски Инвестициски Форум (КИФ) - Агенда за реализација на зацртаните активности на КИФ II дел

Објавено во: Мои пари 22 Мај, 2019

Како што веќе споменавме и претходно, мисијата на Коморскиот инвестициски форум од неговото основање е  детално зацртана и целосно посветена кон продлабочување на соработката меѓу земјите од регионот на Западен Балкан и светот, и креирање на Единствена Регионална Економска област (РЕО) со цел соединување на регионот и овозможување на заеднички напредок на бизнис заедниците и економиите на шесте земји.

 Една од основните активности за коишто се залага КИФ, а е во насока на креирање на РЕО, е унифицирање на граничните премини и застапување на слободното движење на добра/услуги низ регионот со цел да се намалат трошоците и да се направат добрата и услугите поконкурентни на глобалниот пазар. Потребно есите царински постапки да бидат јавно достапи на интернет страниците на Царинските администрации во регионот, со што истите ќе бидат потранспарентни, пристапни и предвидливи. Унифицирањето на сите царински декларации, постапки (како и овозможување на целосна акумулација на потекло и поврат) и стандардизација на сите инспекции вклучувајќи ја санитарната, фитосанитарната, ветеринарната и други, на регионално ниво во согласност со стандардите на ЕУ, ќе овозможи секоја земја да ги признае истите гранични декларации, документација за одреден вид производи од сертифицирани лаборатории, агенции, итн.


 Дизајн и имплементација на регионален ИТ систем за поврзување на сите царини во регионот ќе придонесе за полесна поддршка на усогласените регионални царински документи и царински постапки кои исто така ќе бидат усогласени со оние на ЕУ. Овој систем од друга страна пак ќе овозможи нивото на чекање на граничните премини да се сведе ја минимум (според проценката оптималното време што еден камион треба да го помине во чекање на граничен премин би требало да биде 7.5 минути). На овој начин проверката на документацијата и на добрата ќе се спроведува на првиот граничен премин од Регионалната економска област на ЗБ6, исто како што тоа функционира и во ЕУ со почитување на следните услови:

·  Сета документација да биде електронски доставена, и непосредно дистрибуирана преку ИТ системот до сите царини во регионот, сите царински давачки да бидат соодветно подмирени и кога сето тоа ќе се одобри, добрата да можат да патуваат низ целиот регион без да подлежат на понатамошна гранична контрола.

·  Граничните проверки на добрата треба да се применуваат само врз основа на анализа на ризик. Управувањето со ризик треба да биде координирано на регионално ниво.

Со воведување на унифицирана царинска документација и ефективни царински ИТ системи, ќе се елиминираат и сите нетарифни бариери коишто постојат низ регионот (царински гаранции за потекло, дополнителни ад-хок анализи, посебни ознаки, итн.). За постигнување на оваа цел потребно е да се воспостави систем- владина работна група- во секоја земја, за да ги надгледува, идентификува и елиминира нетарифните бариери со обврска да реагира во рок од 15 дена од барањето на бизнис заедницата.


Шесте земји од регионот на  Западен Балкан потребно е забрзано да работат на подобрување на инфраструктурата на граничните премини, со цел за да се овозможи отворање на повеќе порти за премин на камиони и транспортни возила, со што ќе се разграничат премините за камионите со дозвола Т од останатите, итн. Елиминацијата на бариерите за пристап до пазарот на целиот регион, ќе обезбеди подобри и поконкурентни цени за производство но и за пласман на производите на странските пазари.

Покрај либерализација на трговијата со производи, либерализација на трговијата со услуги особено во областа на финансиите, осигурувањето, транспортот, туризмот, либерализација на електронската трговија, либерализација во прекуграничниот трансфер на податоци, итн. ќе придонесе за уште поголем раст и развој на регионот како целина.  Со цел полесен пристап до резултати од регионалната соработка, потребна е координација и соработка на заводите за статистика во регионот за да се измерат трговските индекси на регионално ниво и да се овозможат подобри регионални статистички податоци.


Продолжува...

м-р Сања Николова, стручен соработник во Стопанската комора на Македонија.

Можеби ќе ве интересира

Студентски кредит од Халк Банка со 0% камата за студирање на Меѓународниот Балкански универзитет

Студентски кредит од Халк Банка со 0% камата за студирање на Меѓународниот Балкански универзитет

Oхридска банка воведува промотивни услови на кредитите за физички лица

Oхридска банка воведува промотивни услови на кредитите за физички лица

Запознајте ја Нела - првиот банкарски електронски асистент

Запознајте ја Нела - првиот банкарски електронски асистент

Отворен новиот продажен салон, Инженеринг и Сервисен центар на Енергија ДОО

Отворен новиот продажен салон, Инженеринг и Сервисен центар на Енергија ДОО

Битолска млекара ги наградува своите најлојални вработени

Битолска млекара ги наградува своите најлојални вработени

На Јавните претпријатија им треба вакцинација против корупција

На Јавните претпријатија им треба вакцинација против корупција

Продолжува поддршката на ИутеКредит на млади фудбалери за учество на Real Madrid Clinic камповите

Продолжува поддршката на ИутеКредит на млади фудбалери за учество на Real Madrid Clinic камповите

Даночни поттикнувања за македонскиот спорт (I дел)

Даночни поттикнувања за македонскиот спорт (I дел)

Едиција КАЛЕИДОСКОП – потребното освежување на македонската издавачка сцена

Едиција КАЛЕИДОСКОП – потребното освежување на македонската издавачка сцена