26 Јули, 2021
0.0172

Поранешниот директор на Сава осигурување, стана прв човек на „Вега фондови“

Објавено во: Финансии 30 Јуни, 2021

Се основа ново Друштво за управување со инвестициски фондови Вега Фондови АД Скопје. Комисијата за хартии од вредност веќе издаде одобрение. Формирано е со основна главнина од 130.000 евра. Станува збор за друштво за управување со отворени инвестициски фондови, водење на работи на управување со средства за сметка на индивидуален клиент – сопственик на портфолио и инвестиционо советување согласно Законот за инвестициски фондови.

КХВ даде согласност лицето Александра Митев од Скопје да се стекне со квалификувано учество во ДУИФ Вега Фондови АД Скопје, односно да се стекне со акции со право на глас чиј вкупен кумулативен износ не надминува 50 отсто од вкупно издадените акции со право на глас на друштвото. 

„Исто така се даде согласност на лицата Сашо Дракуловски и Стефан Степаноски да се стекнат со квалификувано учество во ДУИФ Вега Фондови АД Скопје односно поединечно да се стекнат со акции со право на глас чиј вкупен кумулативен износ не надминува 30 отсто од вкупно издадените акции со право на глас на друштвото, велат од КХВ.

За главен извршен директор е именуван Сашо Дракуловски а Огнен Тилиќ доби согласност за извршен член на Одборот на директори, односно извршен директор на ДУИФ Вега Фондови АД Скопје.

Сашо Дракуловски е поранешен директор на Сава осигурување. Тој во ноември 2019 година се замина од позицијата, како што наведе од лични причини.

А.Т.

Можеби ќе ве интересира

Растот на глобалните пазари на капитал и во вториот квартал од годината придонесе за одлични перформанси на фондовите со кои управува ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје

Растот на глобалните пазари на капитал и во вториот квартал од годината придонесе за одлични перформанси на фондовите со кои управува ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје

Србите бараат мајстори, ама и добро плаќаат

Србите бараат мајстори, ама и добро плаќаат

Цените ќе скокнат, се зголемува инфлацијата во еврозоната

Цените ќе скокнат, се зголемува инфлацијата во еврозоната