27 Јануари, 2022
0.0242

Импресум

Издавач:
Фактор Портал ДООЕЛ Скопје

Адреса:
Митрополит Теодосиј Гологанов 49/2-2

Контакт:
contact@faktor.mk

Главен и одговорен уредник:
Александра Томиќ - aleksandra.t@faktor.mk

Редакција:
Ирена Ристовска - irena@faktor.mk
Сања Атанасовска
Александар Кузмановски - aleksandar.k@faktor.mk
Наталија Миланова
Нина Нинеска-Фиданоска
Анита Буховски

Соработници/колумнисти:
Мирче Адамчевски
Борис Анакиев

Дигитален маркетинг:
Мартин Киселички

Веб администратори:
Јанко Дракуловски
Никола Стојаноски

Забелешка:
Ставовите изразени во рубриката колумни се лични ставови на авторот и тие не мора нужно да ја одразуваат уредувачката политика на Фактор