17 Септември, 2019
0.0113

Импресум

Издавач:
Фактор Портал ДОО Скопје

Адреса:
Митрополит Теодосиј Гологанов 49/2-2

Контакт:
contact@faktor.mk

Главен и одговорен уредник:
Александра Томиќ - aleksandra.t@faktor.mk

Редакција:
Ирена Ристовска - irena@faktor.mk
Сања Атанасовска
Александар Кузмановски - aleksandar.k@faktor.mk

Соработници/колумнисти:
Татјана Стојановска
Мирче Адамчевски
Трајче Стојанов
Борис Анакиев
Горазд Чомовски

Фотограф:
Радован Вујовиќ

Веб администратори:
Јанко Дракуловски
Никола Стојаноски

Забелешка:
Ставовите изразени во рубриката колумни се лични ставови на авторот и тие не мора нужно да ја одразуваат уредувачката политика на Фактор