15 Август, 2018
0.2612

Каква е крвната слика на буџетот за првите четири месеци?

Објавено во: Економија 13 Јуни, 2018

Дали е здрава економијата ако: „црвените крвни зрнца“ изразени како приходи од акцизи и ДДВ се пониски од просек за четири месеци, „белите крвни зрнца“ изразени преку капиталните расходи се драстично пониски, „железото“ изразено преку планираниот дефицит преминува во суфицит, а „еритроцитите“ изразени преку новото задолжување и враќањето стари долгови се многу многу над тоа што го бара просекот? При тоа под границата на просекот се вкупните буџетски приходи и буџетски расходи...

Реализацијата на капиталните трошоци, потфрли, и тие се далеку помали од тоа што треба да биде реализирано за 4 месеци (ако се извади просек дека нивото треба да биде 33 отсто од планираното). Ова веројатно влијае и врз  буџетскиот дефицит кој исто така е значајно низок, а во март и април имало суфицит. Наспроти тоа задолжувањето е далеку повисоко од просекот за првите четири месеци, исто како што е и отплатата на главницата на долгот. Кај приходите од ДДВ и од акциза е забележлива пониска реализација, а не се исполнети просеците ниту кај вкупните приходи и вкупните расходи.

Капиталните трошоци реализирани со само 10,9 отсто

Реализацијата на капиталните расходи, најзначајна развојна компонента со која централниот буџет треба да помага на македонската економија, е само 10,9 отсто односно 2,63 милијарди денари. Ако се земе во предвид дека поминала третина од оваа година излегува дека реализацијата требало да биде 33 отсто односно два пати повеќе од тоа што е реализирано до крајот на април оваа година. Целта е поставена на 24,14 милијарди денари кои Владата планирала да ги реализира оваа година. Во првите четири месеци реализацијата на капиталните инвестиции најскромна била во јануари годинава и изнесувала 283 милиони денари. Просечно месечно реализацијата би требала да биде 2,012 милијарди денари, а јануари имало најголемо потфрлање. Далеку под просекот се и февруари, март, а дури и април кој е најдобар и во него реализацијата била 841 милиони денари. Од податоците се гледа дека ниската реализација на капиталните расходи значајно влијае и врз вкупните расходи кои за првите 4 месеци се 63 милијарди денари и се 7,5 милијарди денари пониски од расходите што би требало да се реализираат ако се земе во предвид дека е одмината третина од годината и трошоците при услови на рамномерна распределба на месечно ниво би требало да бидат 70 милијарди денари. 

Намаленото трошење „го измести“ и буџетскиот дефицит!

Податоците покажуваат дека централниот буџет има суфицит март и во април и дека заради тоа во значајна мерка отстапува буџетскиот дефицит од планираниот за годинава. Досега, реализацијата на дефицитот е 2,5 милијарди денари и тоа е само 13,9 отсто од планот. Ако се земе предвид дека податоците се однесуваат на првите 4 месеци , дефицитот би требало да е во ранг на реализација над 30 отсто од планираното за оваа година.

Задолжувањето реализирано со 55 отсто, раздолжувањето со 88 отсто

Наспроти капиталните инвестиции, задолжувањето и раздолжувањето знајачно го пробиле планот. Задолжувањето до крај на април е како просекот што требало да се фати до крајот на јуни, затоа што реализацијата е 55 отсто, а кај раздолжување реализацијата е 88,3 отсто од тоа што требало да биде завршено за цела година. Новото задолжување е 22,55 милијарди денари, а за цела година е планирано задолжување од 40,9 милијарди денари. До крајот на април се раздолжени 20 милијарди денари, а планот за цела година е 22,66 милијарди денари.

Приходите и расходите помали од просекот за 4 месеци

Вкупните приходи на централниот буџет за првите 4 месеци се 60 милијарди денари односно речиси една милијарда евра односно 31,2 отсто од планираното. Годишната проекција е 193,5 милијарди денари и за првите 4 месеци потребното ниво на приходи би било 64,5 милијарди денари. Реализираното до крајот на април е 60,47 милијарди денари. Приходот од ДДВ најзначајна приходна даночна ставка е 30,6 отсто од планираното, а приходот од акцизата е 29,3 отсто од планираното. Расходот на буџетот е 63 милијарди денари и тие се 29,8 отсто од планираното за оваа година.

Р.Ф.

Можеби ќе ве интересира

Ни стигнува ли семејниот буџет за да платиме кредит и да преживееме?

Ни стигнува ли семејниот буџет за да платиме кредит и да преживееме?

Расте бројот на банкротирани фирми

Расте бројот на банкротирани фирми

Кое свое чедо најмногу го љуби РЕК Битола?

Кое свое чедо најмногу го љуби РЕК Битола?

Македонските фирми во банкрот: Што ја зголемува стапката на згаснати компании

Македонските фирми во банкрот: Што ја зголемува стапката на згаснати компании

Кое е најмилото чедо на РЕК Битола?

Кое е најмилото чедо на РЕК Битола?

Како Стопанска банка прави профит 5 милиони евра месечно?

Како Стопанска банка прави профит 5 милиони евра месечно?

РИВАЛИТЕ ИМ СОЗДАВААТ МАКИ: За што се грижи ОПЕК?

РИВАЛИТЕ ИМ СОЗДАВААТ МАКИ: За што се грижи ОПЕК?

Воведе криптовалута и тоа му е најголемата грешка

Воведе криптовалута и тоа му е најголемата грешка

ДРАМАТИЧНО ПРЕДВИДУВАЊЕ: Eврото во колапс поради Турција?

ДРАМАТИЧНО ПРЕДВИДУВАЊЕ: Eврото во колапс поради Турција?