23 Мај, 2019
0.0298

Стопанската комора - клучот во соработката на училиштата и компаниите

Објавено во: Економија 18 Април, 2019

Главен предизвик за земјите и економиите е одржливиот инклузивен раст и развој. Тоа ја наметна потребата за оспособени, стручни и компетентни лица со релевантно образование и обука и подобрување на врската помеѓу пазарот на труд и образовниот систем. Но прашањето кое се поставува е: Како да се подобри оваа врска?


Еден начин за решавање на состојбата е реформирање на стручното образование и обука и развивање нови или подобрување на постојните квалификации согласно релевантните потреби на економијата и бизнисот во целост. Тоа значи унапредување на образовните услуги, модернизација на стручното образование, релевантно и применливо знаење и менување на концептот реализација на обуката, односно на средината на учење. Воспоставувањето на Националната рамка на квалификации е уште еден чекор во унапредување на образованието и обуката, а учењето на работното место игра важна улога во целиот процес за стeкнување искуствено знаење. Учењето на работно место значи применливост на теоретското знаење и развивање на практичните вештини и компетенции.


Но, во целиот процес, најважно е учеството на социјалните партнери. Социјалниот дијалог помеѓу образованието, односно училиштата и пазарот на трудот, компаниите, стана неопходен и од формален прерасна во суштински дијалог. Компаниите и училиштата ја продлабочуваа својата соработка, но главната улога во целиот процес ја има Комората. 


Таа ги препознава потребите на работодавачите и ги поврзува со училиштата, од каде што, преку практичната обука на учениците во  компаниите, компаниите можат да го препознаат и обезбедат потенцијалниот кадар за вработување. Комората влијае на испораката на нови квалификации и на унапредување на постојните квалификации со нејзиното учество во изработка и иновирање на стандардите на занимања и квалификации, наставните и испитните програми и учеството во завршниот испит за стекнување квалификација со што дава поддршка на образованието и реализација на обуките за ментори во компании и верификација на работодавачи за практична обука на ученици кај работодавачи преку поддршката на компаниите.


Важноста на Стопанската комора на Македонија ја препозна и државата и нејзината улога во стручното образование и обука беше законски уредена преку Законот за стручно образование и обука.


И на крај, никако не смееме да заборавиме дека Комората прави напори да го подобри образованието за да развива и испорачува потребни вештини за вработување  и придонесува за зголемување на компетенциите и намалување на вработливоста. КОМОРАТА Е КЛУЧОТ ШТО ГИ ОТВОРА ВРАТИТЕ НА КОМПАНИИТЕ ЗА СОРАБОТКА СО УЧИЛИШТАТА.

М-р Наташа Јаневска, самостоен советник, Стопанска комора на Македонија


Можеби ќе ве интересира

ШТО СЕ ПРОМЕНИ: САД повторно купува нафта од Венецуела

ШТО СЕ ПРОМЕНИ: САД повторно купува нафта од Венецуела

Конкуренцијата во јавните набавки во второто полугодие од 2018 година е влошена

Конкуренцијата во јавните набавки во второто полугодие од 2018 година е влошена

НЕВЕРОЈАТЕН СКОК ВО РЕГИОНОТ: Квадрат чини 5.000 евра

НЕВЕРОЈАТЕН СКОК ВО РЕГИОНОТ: Квадрат чини 5.000 евра

Од сиромашна колонија станаа една од најбогатите држави на светот

Од сиромашна колонија станаа една од најбогатите држави на светот

ДОШЛЕ ПО РАБОТА: Се создаде бразилска колонија во регионот?

ДОШЛЕ ПО РАБОТА: Се создаде бразилска колонија во регионот?

Колку милиони евра вртат големите трговци со автогуми?

Колку милиони евра вртат големите трговци со автогуми?

ДОЖИВУВА БУМ: Ова вреди како златото

ДОЖИВУВА БУМ: Ова вреди како златото

Собирајте повеќе, трошете подобро

Собирајте повеќе, трошете подобро

Советникот кој го испрати Меркел со забелешки за нашата економија

Советникот кој го испрати Меркел со забелешки за нашата економија