20 Април, 2018
0.1162

Основни информации за Кинеското земјоделство

Објавено во: Агробизнис, Колумни 07 Јуни, 2017

Кина е една од најголемите земјоделски земји во светот, со повеќе од 800 милиони жители кои живеат во селските реони. Кинеското земјоделство храни околку 22% од светската популација ,а располага само со 10% од обработливите површини во светот. Кина е земја со релативно ограничени природни ресурси – растителни, животински, водени, почвени, затоа во земјата се води политика за прехрамбена сигурност. Главната задача во 21 век на кинеското земјоделство е самоисхрана  на населението со локални производи. Покрај таа главна задача, земјоделството на Кина е исправено               пред други три важни задачи. 

Првата е:  да се зголеми зрнестото производство и да се гарантира безбедна храна; втората е: да се зголеми доходот на земјоделските производители и да се стимулира разојот на економијата во селските реони;  третата задача е: да се постигне оддржлив развој на земјоделството. Основните култури кои се одгледуваат во  Кина се : пченица, ориз, пченка, соја, грав, наут , грашок, кикирики. Голем дел од земјоделкото производство се обезбедува од генетски модифицираните растенија (ГМО) – соја, пченица, пченка, кикирики, домати, салати, кои се одгледуваат во Кина. Производството на ГМО, според досегашни информации  е регулирано и се базира на научно докажани механизми за контрола. Се прати глобалната цел – да се зголемат приносите на земјоделските производи. 

      Кина е најголемиот извозник на храна во светот. Во селските реони на земјата има слободна работна сила што е поволна претпоставка за специјализација на земјата во извоз на трудоинтензивни земјоделски производи со висока пазарна цена на производите како што се: зеленчук, бобови култури, чај, цвеќе и др. Извозот на такви земјоделски производи дополнително го помага националното производство и гарантира економски раст на земјата. 

      Поради ограничениот обем на обработлива површина, во Кина се внесуваат такви земјоделски култури кои бараат големи површини за одгледување, како што е пченка,луцерка, памук, маслодајни култури и др. Кина исто така увезува големи количини на млеко во прав, млечни производи, јајца, месо.

      Самозадоволување на населението води до концентрација на паричните приливи во земјата и влијае во развојот на земјоделската стопанска гранка,          врз база на тоа државата вложува во иновации.

      Кина има големо оранжериско производство кое базира на 400.000 ха, а основната култура се доматите.  Оранжериите за производство на зеленчук се обезбедени со современи технологии за наводнување и ѓубрење, а главна цел е пораст на приносите. Оранжерија во провинцијата Дзјансу , со примена на современа холандска  технологија за  заедничко  одгледување на зеленчук и риби. Рибите се развиваат и растат многу побрзо отколку во природа, бидејќи не се подложни на стрес, а отпадоците од животните функции на рибите се претвараат во ѓубрење на растенијата.

      Во националната стратегија за одржлив развој на водните ресурси во Кина во 2001 година е формирано претпријатие за производство на системи за наводнување. За 14 година прераснува во водечка марка  со висока ефективност како водечки меѓународен добавувач на современи системи за наводнување. Во 2005 година е формирана фарма специјализирана за органска храна “Tomy s Farm”, која изгради девет бази за органско производство на зеленчук. Маркетинг моделот  што го применува промовира директна продажба меѓу членовите и преку електронска продажба. Производите кои ги нуди се овошје, зеленчук, месо, домашна живина, јајца, млеко ориз, риба и друго, со кои ги задоволува потребите на средна и побогата класа во Кина.

       Во Југозападна Кина се наоѓа селото Хуакси - најбогато село во Кина. Настанало во 1961год. денес селото  се развило во голем индустриски и земјоделски центар.

Во селото е изграден хотел со 5 ѕвезди, висок 328 метри за вредност од 0.5 милиони долари. Во селото живеат 2000 жители и сите се акционери по наредба на комунистичката партија. Живеат во куќи со средна големина околу 750 м2 и имаат најмалку по еден автомобил во семејството. Образованието и  медицинската заштита се бесплатни. 

      Земјоделскиот менаџмент и маркетинг се резултат  од примена на долгорочен систен на планирање, пазарни принципи на соработка помеѓу                  политичари, истражувачи и земјоделски стопанственици. Тоа како и располагањето со огромен потенцијал на слободна работна рака е причина за брз развој на земјоделството во Кина и достигнувањето на најголем извозник на храна во светот. 

П.С. Денес Кина има 1,368 милијарди жители, 10% од обработливата површина во светот има 54,8% урбанизирана територија и 7.574 УСА долари бруто домашен производ по жител.

      Извор: Agriciltural economics and management.

Проф.Д-р Борис Анакиев


Можеби ќе ве интересира

Поевтино брашно од Србија, маркичките се укинуваат

Поевтино брашно од Србија, маркичките се укинуваат

Радарскиот систем се уште не работи, не е функционална ниту градобијната заштита

Радарскиот систем се уште не работи, не е функционална ниту градобијната заштита

Се подобрува соработката помеѓу Македонија и Србија-побрз проток на пратките, пониски трошоци, поконкурентни домашни производи

Се подобрува соработката помеѓу Македонија и Србија-побрз проток на пратките, пониски трошоци, поконкурентни домашни производи

БРЗА И ЛЕСНА ЗАРАБОТКА: Ова успева во Србија

БРЗА И ЛЕСНА ЗАРАБОТКА: Ова успева во Србија