04 Август, 2020
0.0198

Димковски - Чучи: Ќе се усогласуваат фито-контролите на готови производи

Објавено во: Агробизнис 26 Септември, 2019

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски, заедно со државниот секретар на МЗШВ, Нефрус Челику,  денеска во Тирана, Република Албанија, одржаа работен состанок со албанскиот министер за земјоделство и рурален развој Бледи Чучи. На состанокот, министрите разговараа за започнатите заеднички проекти како и за унапредување на  трговската размена и можностите за дополнителна билатерална соработка.

На состанокот се заклучи дека нема проблеми во однос на протокот на растителни пратки на граничните премини помеѓу двете држави којшто се  одвива според утврдената постапка согласно националните прописи на двете земји.

Како идни области за соработка министерите ги посочија размената на  националните прописи и усогласување на листи на штетни организми, растенија, растителни производи, взаемно признавање на лабораториските анализи од акредитирани/овластени фитосанитарни лаборатории, усогласување на фито-контролите на готови производи и поголема флексибилност во делот на извоз и увоз на добиток.

Воедно, се заклучи дека е потребна   изработка на планови за итни мерки во случаи на откривање на карантински штетни организми и размена на искуства, информации и знаења помеѓу надлежните органи од фитосанитарната област на двете страни. Министерот Димковски, на состанокот посочи дека доколку е согласна албанската страна може да се иницира подготовка на Спогодба помеѓу надлежните служби од двете земји за фитосанитарна соработка.  

Министрите Димковски и Чучи се договорија да се интензивира соработката на формираната работна група од двете министерства и заеднички да се работи на системска контрола од двете држави во самото менаџирање со рибниот фонд во Охридското и Преспанското езеро.

Инаку, на почетокот на месец март 2019 година беше инициран пилот проект во рамките на  CEFTA, чијашто цел беше следење на инспекциските процедури на граничните премини помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија при што беа избрани пет видови на земјоделски производи кои најчесто се предмет на трговија помеѓу двете држави. Проектот е проширен и за другите земји членки на CEFTA и документот е во финална фаза. По неговото усогласување, истиот ќе се одобри од страна на сите земји членки на CEFTA.

Усогласување на фито-контролите на готови производи, поголема флексибилност за извоз и увоз на добиток, унапредување на трговската размена, ова беа дел од темите на коишто денеска во Тирана, Република Албанија, разговаравме со министерот за земјоделство и рурален развој на Република Албанија, Блери Чучи. На работниот состанок заклучивме дека нема проблеми во однос на протокот на растителни пратки на граничните премини. Како идни области за соработка ги посочивме размената на  националните прописи и усогласување на листи на штетни организми, растенија, растителни производи како и  взаемно признавање на лабораториските анализи од акредитирани фитосанитарни лаборатории. Во следниот период ќе работиме на подготовка на Спогодба помеѓу надлежните служби од двете земји за фитосанитарна соработка.