05 Јули, 2020
0.0332

Трошоците и цените во земјоделството растат

Објавено во: Агробизнис 15 Октомври, 2012

Растат и трошоците и цените во земјоделството. Според последните податоци од Заводот за статистика , во септември во споредба со истиот месец лани , регистриран е пораст на индексот на цените на инпутот за 10,7% додека индекспт на цените на аутпутот бележи пораст од 14 % . Кај трошоците најголемо зголемување има за добиточната храна од 16,5% , ветернираните услуги , скок од 15,6% а кај енергијата и горивата 12,7% . Анализарано од аспект на индексот на цените на аутпутот , најголемо зголемување на цените има кај зеленчукот од 33,9% и добиточните растенија од 31,7% .