23 Септември, 2018
0.3261
    ALK 8001    -0.04%     BESK 10100    0%     CEVI 1000    0%     GRNT 820    0%     KMB 5174.73    0.16%     MPOL 314    0%     MPT 47013    -1.53%     OHB 6600    0.79%     OKTA 4296.07    0.92%     RZTK 526    0%     RZUS 108    0%     STB 1115    0.54%     STBP 1158    0.73%     TNB 14007.94    0.06%     TTK 1135    -0.03%     UNI 2307.38    -0.99%

Владата ги усвои Програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за 2018 година

Објавено во: Агробизнис 24 Јануари, 2018

Владата на вчерашната 50-та седница усвои неколку Програми по предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и информации за распишување на јавни огласи за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари и над 3 хектари. 

На вчерашната седница се усвоија Програмите за финансиска поддршка на земјоделството и на руралниот развој за 2018 година. Во Програмата за директна финансиска поддршка во земјоделството, се имплементирани мерките за поддршка на доходот на земјоделските стопанства, односно мерките за директни плаќања за растително и сточарско производство, како и мерките за дополнителна поддршка, како што се помош во премии и осигурвање, заштита на земјоделско земјиште, помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2016 година и во 2017 година, дополнителна помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2016 и во 2017 година, финансиска поддршка за складирање на пченица од домашно производство од род 2018 година и друго. Со усвојувањето на Програмата , непречено продолжува исплатата на субвенциите за 2017 година, кои се исплаќаат во две буџетски години односно во 2017 и до законскиот рок 30.06.2018 година. Висината на финансиските средства за оваа Програма се во износ од 6.210.500.000 денари.

Со усвојувањето на Програмата за рурален развој, се овоможува објавување на огласи за мерките од оваа Програма. За спроведување на мерките од Програмата за рурален развој се обезбедени  2.132.000.000 денари.

Со усвоената Програма за семе и саден материјал, се спроведува внесување на сорти на земјоделски растенија во националната сортна листа, контрола над производството на сертифициран семенски и саден материјал, чување на семенски и саден материјал, имплементација на подзаконски акти од областа на семенски и саден материјал и нивно изготвување и усогласување со ЕУ законодавството.

Целта на усвоената Програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата,биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почватаza 2018 година,  е да се утврди/провери дали содржината на хранливите елементи од ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата е во согласност со декларираната. Програмата за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијатa, употребатa и сообразноста на производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита на растенијата во производи од примарно земјоделско производство за 2018 година, опфаќа испитување на сообразноста на декларираната количина на активна компонента во соодветниот производ за заштита на растенијата при производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата и употребата на производите за заштита на растенијата,, како и проверка на присуство на  резидуи од  производи за заштита на растенија кои се користени за заштита на примарните земјоделски производи од растително потекло.

Усвоената Програма за фитосанитарна политика за 2018 година, опфаќа фитосанитарен мониторинг за 2018 година со  што ќе се утврди статусот со карантински штетни организми на територијата кај семенски и меркантилен компир, овошни видови и винова лоза, градинарски култури на отворено и во затвроен простор и тутун и други активности. Со годинешната програма се додадени штетници од наоди од Руска Федерација.

Со усвоената  Програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2018година,  се  уредува развојот и унапредување на ловството како и одгледувањето и заштитата на дивечот под заштита во репроцентрите,

Владата на вчерашната седница ја усвои Програмата за проширена репродукција на шумите за 2018 година, во износ од 19.500.000,00 денари, пари кои ќе бидат наменети за пошумување на голини и ерозивни земјишта во државна сопственост со садници, пошумување на голини и ерозивни земјишта во приватна сопственост со садници,  нега со прореди за подобрување на квалитетот на шумскиот фонд, отстранување на последиците од шумски пожари, заштита на шумите и шумските култури од растителни болести и штетници

На вчерашната седница, Владата ја усвои Методологијата за процена на пазарната вредност на земјоделско земјиште во државна сопственост под оранжерии и објекти кои се во функција на земјоделското производство.Со оваа методологија се врши процена на пазарната вредност на земјоделското земјиште во државна сопственост под оранжерии и објекти кои се во функција на земјоделското  производство. При утврдување на пазарната вредност на земјоделското земјиште земаат во предвид местоположбата на земјоделското земјиште, степенот на уреденост на земјоделското земјиште и видот и намената на објектите изградени на земјоделското земјиште.

Исто така Владата на вчерашната седница, ги усвои и информациите од МЗШВ, за објавување на на јавни огласи за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари и над 3 хектари.Со огласот за над 3 хектари се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата во  Виница, Гевгелија, Струга, Кавадарци, Кратово, Кочани,  Неготино. Предмет на јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари преставува земјоделско земјиште во Неготино, Берово, Пробиштип, Кисела Вода, Кичево и Прилеп. По овјавување на Одлуката за двање согласност  на Јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост во Службен весник на РМ,  Министерството огласот го објавува во најмалку три дневни весници. 

Можеби ќе ве интересира

СИТЕ НАВАЛИЈА: Овоштар го реши проблемот со недостиг на работна сила

СИТЕ НАВАЛИЈА: Овоштар го реши проблемот со недостиг на работна сила

Николовски: Секоја инвестиција во младите е инвестиција во иднината на оваа држава

Николовски: Секоја инвестиција во младите е инвестиција во иднината на оваа држава

Во Србија „тепачката“ за домашен ајвар го поскапе двојно пиперот

Во Србија „тепачката“ за домашен ајвар го поскапе двојно пиперот

Започна исплатата на првите договори од европската ИПАРД 2 програма, досега само за првиот јавен повик се склучени 898 договори

Започна исплатата на првите договори од европската ИПАРД 2 програма, досега само за првиот јавен повик се склучени 898 договори

Министерот Николовски доби плакета за најуспешен министер за земјоделство, шумарство и водостопанство

Министерот Николовски доби плакета за најуспешен министер за земјоделство, шумарство и водостопанство

Николовски во Битола: Исплатени 150 милиони денари за субвенции за трета фаза за предадено млеко

Николовски во Битола: Исплатени 150 милиони денари за субвенции за трета фаза за предадено млеко

Николовски: И оваа година се фокусираме на младите земјоделци, од денеска ќе можат да конкурираат за финансиска поддршка од неповратни 10.000 евра

Николовски: И оваа година се фокусираме на младите земјоделци, од денеска ќе можат да конкурираат за финансиска поддршка од неповратни 10.000 евра

Лабораторија од Германија ја демантираше претпоставката за ГМО во кочански ориз

Лабораторија од Германија ја демантираше претпоставката за ГМО во кочански ориз

НЕ ЧЕКАЛЕ РАБОТАТА ДА ИМ ПАДНЕ ОД НЕБО: Млад брачен пар почнал свој бизнис

НЕ ЧЕКАЛЕ РАБОТАТА ДА ИМ ПАДНЕ ОД НЕБО: Млад брачен пар почнал свој бизнис