20 Јули, 2019
0.0186

Владата го реафирмира Агросоветот кој со години беше запоставен

Објавено во: Агробизнис 20 Март, 2019

Владата на вчерашната седница донесе одлука за реафирмирање на работата на Советот за земјоделство и рурален развој односно Агросоветот кој со години беше целосно запоставен. Одлуката за негова повторна афирмација следува по консултација со сите засегнати страни со крајна цел да се креираат квалитетни земјоделски политики во интерес на земјоделството. Работата на Советот за земјоделство и рурален развој на министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство му овозможува да креира интегрирана политика за земјоделство и рурален развој, како и поширока  дебата за прашањата и проблемите од областа на земјоделството и руралниот развој.

Улогата на Советот за земјоделство и рурален развој е да врши работи на консултативен механизам за политики, да прави планови и програми за развој на земјоделството и руралниот развој но и да дава мислење по однос на постигнати резултати од спроведувањето на мерките и инструментите за развој. Агросоветот треба да одржува континуиранаа комуникација меѓу МЗШВ и социјалните и економските партнери кои се вклучени во спроведување на мерките и инструментите за развој на земјоделството и руралниот развој заради постигнување консензус по одделни прашања од областа на земјоделството и руралниот развој, а особено од областа на уредување на земјоделските пазари. Во негова надлежност е разгледувањето и усвојувањето на годишните програми за работа на потсекторските групи и оперативни програми за техничка поддршка од интерес на одделни земјоделски производи или група производи, тоа треба да ги следи анализите на состојбите и препораките на образовните и научни институции, анализите за спроведување на политиките од областа на земјоделството и руралниот развој и други работи во врска со планирањето и спроведувањето на целите за развој на земјоделството и руралниот развој.

Инаку, Советот за земјоделство и рурален развој или Агросоветот беше формиран од страна на Владата во 2012 година. Неговото реафирмирање следува со носење на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Советот поради промената на неколку членови на советот и претседатели на потсекторските групи.

Агросоветот ќе го води министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, а во него членуваат по еден претставник од трите најголеми национални здруженија на земјоделски производители по број на членови, по еден претставник од двете најголеми здруженија на преработувачи, по еден претставник од стопанските комори, по еден претставник од високообразовните и научните институции од областа на земјоделството,еден претставник од здружение на потрошувачи, еден претставник од здружение на единици на локалната самоуправа и еден претставник од здруженија за заштита на животната средина иеден претставник од здружението основано за унапредување на руралниот туризам.

Можеби ќе ве интересира

ДИМКОВСКИ: Досега се извезени околу две илјади тони праски кон Русија

ДИМКОВСКИ: Досега се извезени околу две илјади тони праски кон Русија

Димковски: Со санирањето на браната Слатино ќе се намали ризикот од поплави

Димковски: Со санирањето на браната Слатино ќе се намали ризикот од поплави

Бабовски: Потпишан договорот со компанијата која ќе ги снабдува земјоделците со гориво за земјоделска механизација

Бабовски: Потпишан договорот со компанијата која ќе ги снабдува земјоделците со гориво за земјоделска механизација

Oваа земја е лидер во светот по производство на лубеница, им се раѓаат дури 79 тони

Oваа земја е лидер во светот по производство на лубеница, им се раѓаат дури 79 тони

ТАЖНА СЛИКА ВО ПРЕСПА: Невремето им зададе силен удар на овоштарите

ТАЖНА СЛИКА ВО ПРЕСПА: Невремето им зададе силен удар на овоштарите

Државниот инспекторат за земјоделство во контроли кај компаниите што откупуваат пченица, откупната цена е од 9 до 10,5 денари

Државниот инспекторат за земјоделство во контроли кај компаниите што откупуваат пченица, откупната цена е од 9 до 10,5 денари

Два пати е зголемено земјоделското осигурување: Колку премии се исплатени на сметките на земјоделците

Два пати е зголемено земјоделското осигурување: Колку премии се исплатени на сметките на земјоделците