17 Септември, 2019
0.0173

Се кратат стечајните постапки, наместо гасење на компанијата ќе се стимулира реорганизација

Објавено во: Мои пари 17 Февруари, 2013

Ќе се забрза решавањето на стечајните постапки, ќе се зголеми транспарентноста на процесите, значително ќе се намалат аномалиите и девијациите, а ќе се зголемат и стимулраат можностите и опциите компаниите да не одат во стечај, туку ќе бидат насочени кон реорганизација на деловниот потфат. Ова го предвидуваат измените на Законот а стечај кој ги усвои Владата. Како што информираше портпаролот на владата Александар Ѓорѓиев овие измени ќе придонесат до суштински реформи на законодавството за стечај. „За само една година од функционирање на Комитетот за стечај бројот на стечајни постапки кои се затвораат на годишно ниво е зголемен за 50 проценти, а тоа придонесува вкупниот број активни стечаи да се намали за 20 проценти“ информираше Ѓорѓиев. Според законските измени, при потешкотии во работата наместо одење кон гасење на компанијата преку стечајна постапка ќе се стимулира реорганизација на деловниот потфат, односно опциите да се продолжи со работа преку квалитативни измени во бизнисот, е првата мерка од владиниот план за реформа. За таа цел, привремениот стечаен управник ќе добива значителна финансиска награда која ќе биде поврзана со фиксен износ во зависност од големината на конкретниот бизнис. „Стечајниот упрвник на овој начин ќе биде мотивиран да изнајде опции да се продолжи со работа, да се обезбеди доходовност, што ќе значи и задржување на бизнисот и работните места“ потенцираше владиниот портпарол.

Покрај тоа, ќе се воведе и електронско постапување во делови од стечајната постапка, која ќе гарантира независност и фокус на приоритетите односно одлуките од судот во врска со стечаите ќе се објавуваат на новововедена електронска рубрика Е-стечај на веб страна на Централниот регистар, се воведува електронско именување на стечајни управници, се воведува електронска продажба на имотот на должникот, а се ограничува и бројот на огласи за продажба на 3 огласи. „По три неуспешни обиди се распределува имотот на доверителите и се заклучува стечајната постапка. Со ова се елиминира одолговлекувањето на постапките со што се избегнува намалување на вредноста на имотот што е предмет на продажба“, појасни меѓу другото портпаролот на Владата. Третиот корпус измени, посочи Ѓорѓиев, се однесува на значително намалување на роковите за постапување, со што ќе се придонесе за брзо процесуирање на предметите, ефикасност и ефективност и заштита на вредноста на имотот. Определување рок за постапување во стечајната постапка и во случај на субјективно оддолжување се разрешува стечајниот управник, скратени се роковите за вршење попис и процена на имотот на должникот со што се забрзува постапката, скратен е рокот за пријавување на побарувањата и за испитување на побарувањата со што се забрзува постапката пред донесување на одлука за натамошен тек на постапката, се дел од измените. Скратени се и роковите во парнична постапка за постапување по стечајни предмети, како и за постапување по жалби во Апелационите судови и Врховниот суд.

Се укинува и стечајниот совет како орган кој решава по жалби и со тоа се скратува времетраењето на постапката, а по спорови во врска со стечајот наместо во парнична постапка кај друг судија ќе се решава пред стечајните судии со што се добива во време. Во просек, подвлече Ѓорѓиев, роковите за постапување се кратат за половина од постоечките, а финалните ќе бидат утврдени по јавната дебата. „Овој Нацрт-предлог закон за измена и дополнување на Законот за стечај е испратен до меѓународни организации за да дадат мислење и евентуално да го подобрат квалитетот на законот, а ќе има и јавна дебата за текстот на законот со засегнатите страни“, потенцира владиниот портпарол. Со сите овие измени, смета портпаролот на Владата, се овозможува во идниот период да имаме големи придвижувања во позитивна насока во оваа област, што ќе биде од интерес за економскиот развој, за бизнисите и за работниците

Можеби ќе ве интересира

Дефектот во Кондово е саниран

Дефектот во Кондово е саниран

Coca–Cola HBC и Пивара Скопје повторно прогласени за европски лидери во одржлив развој

Coca–Cola HBC и Пивара Скопје повторно прогласени за европски лидери во одржлив развој

Дефектот во Маџари е саниран

Дефектот во Маџари е саниран

Во Гостивар оформена ЕВН паралелка за средношколците од регионот

Во Гостивар оформена ЕВН паралелка за средношколците од регионот

ОХРИДСКА БАНКА СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЈА ПРОДОЛЖУВА ПРОМОЦИЈАТА НА СВОИТЕ ПРОИЗВОДИ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОВОЛНОСТИ ЗА СВОИТЕ КЛИЕНТИ

ОХРИДСКА БАНКА СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЈА ПРОДОЛЖУВА ПРОМОЦИЈАТА НА СВОИТЕ ПРОИЗВОДИ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОВОЛНОСТИ ЗА СВОИТЕ КЛИЕНТИ

ЦЕНАТА СКОКА ОД ЧАС В ЧАС: Нафтата поскапа за 20 отсто, планетата се тресе

ЦЕНАТА СКОКА ОД ЧАС В ЧАС: Нафтата поскапа за 20 отсто, планетата се тресе

Саниран дефектот во скопски Аеродром-сега има вода

Саниран дефектот во скопски Аеродром-сега има вода

Поради дефект нема вода на оваа улица во Аеродром

Поради дефект нема вода на оваа улица во Аеродром

Факти што не сме ги знаеле или сме ги заборавиле за браќата Манаки

Факти што не сме ги знаеле или сме ги заборавиле за браќата Манаки