20 Јули, 2024
0.0358

Даночните олеснувања и развојот на Животното осигурување!

Објавено во: Мои пари 08 Јули, 2024

Добивај вести на Viber

Растечкиот интерес за полисите за животно осигурување во нашата земја покажува дека свеста за оваа проблематика е во пораст, а луѓето стануваат се’ поодговорни за нивното здравје во иднина, но и за финансиската иднина на најблиските. Животното осигурување постои токму за тоа: да обезбеди финансиска поддршка за луѓето кои ги сакаме, во случај нешто лошо или непредвидено да ви се случи вам.  Бројот на осигуреници и на активни договори постојано расте и се добива впечаток дека просечниот Македонец ја сфаќа вредноста на заштита на својот живот и чувството на безбедност која полисата за осигурување им ја дава на неговите најблиски. Трендот е позитивен, но осигурувањето на живот во Македонија се уште е во развојна фаза.

Според густината на премијата за осигурување на живот, Македонија е на последното место од земјите во поранешна Југославија со околу 22 евра премија за осигурување на животпо жител, додека останатите држави од регионот имаат значително повисока густина на премија (во Босна и Херцеговина висината на премијата се движи околу 32 евра, Србија има околу 35 евра, Црна Гора има 36 евра премија, додека Хрватска и Словенија имаат значително повисок износ на премија по жител од останатите држави со 102 и 384 евра соодветно).

Слични се споредбите и според параметарот на пенетрација на осигурувањето на живот во вкупниот бруто домашен производ. Со учество од 0,3% во вкупниот БДП, осигурувањето на живот во Македонија е на последно место, споредено со останатите земји на поранешна Југославија – во Босна и Херцеговина премијата за осигурување на живот во БДП учествува со 0,4%, во Србија премијата има учество од 0,5%, во Хрватска учеството изнесува 0,7%, додека во Словенија премијата за осигурување на живот учествува со 1,6% во БДП на државата.

Од изнесените компарации очигледно произлегува дека за достигнување на наведените нивоа и понатамошен севкупен развој на осигурувањето на живот неопходни се, меѓу другото,  даночните олеснувања на договорите за осигурување на живот, слично како и во останатите европски држави во почетните фази на развој на осигурување на живот. Даночното ослободување во прв ред треба да се однесува на можноста премиите за осигурување на живот да бидат ослободени од оданочување со данокот на личен доход во момент на уплата од страна на правно лице за своите вработени, како и ослободување на позитивната разлика меѓу осигурената сума и уплатените премии од оданочувањето со овој данок.

Според осигурителните компании, со преземање на мерки во смисла на даночни олеснувања за платената премија за осигурување на живот, може да се зголеми растот на пазарот за осигурување на живот и до 2 процентни поени, што би претставувало зголемување на премијата и до 1 милион евра на годишно ниво, средства кои потоа ќе се инвестираат главно во финансиски инструменти издадени од страна на Државата, со што дополнително ќе се развива и пазарот на капитал во Македонија. 

ПР објава

Можеби ќе ве интересира

АНЃУШЕВ: ИМАМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ВИШОКОТ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - СМАРТ БАТЕРИСКИ СИСТЕМ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА СТРУЈАТА

АНЃУШЕВ: ИМАМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ВИШОКОТ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - СМАРТ БАТЕРИСКИ СИСТЕМ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА СТРУЈАТА

ВИДЕОЛОТАРИЈА КАСИНОС АВСТРИЈА СО ПОДДРШКА ЗА АВСТРИСКАТА ВЕЧЕР НА ОХРИДСКО ЛЕТО

ВИДЕОЛОТАРИЈА КАСИНОС АВСТРИЈА СО ПОДДРШКА ЗА АВСТРИСКАТА ВЕЧЕР НА ОХРИДСКО ЛЕТО

Пакет Vibe On – Зајакнување на финансиската доверба кај младите

Пакет Vibe On – Зајакнување на финансиската доверба кај младите

Битолските образовни центри ги применуваат знаењата стекнати на НТЦ семинарот кој го организираше Бимилк

Битолските образовни центри ги применуваат знаењата стекнати на НТЦ семинарот кој го организираше Бимилк

IQOS мобилната зона е во Охрид

IQOS мобилната зона е во Охрид

Попусти до 70 отсто на Late Night Shopping во Diamond Mall

Попусти до 70 отсто на Late Night Shopping во Diamond Mall

Спортски и луксузни: Новите, врвни модели на Panamera

Спортски и луксузни: Новите, врвни модели на Panamera

Обезбедете ја својата иднина - Придобивки од штедењето во банка

Обезбедете ја својата иднина - Придобивки од штедењето во банка

Се отвора најголемиот и најексклузивен продажен салон за ИТ, Гејминг и Аудио опрема во Македонија!

Се отвора најголемиот и најексклузивен продажен салон за ИТ, Гејминг и Аудио опрема во Македонија!