15 Ноември, 2019
0.0232

Интервју Естебан Гиудичи: Нелегалната трговија одзема меѓу 8 и 15 отсто од глобалниот БДП

Објавено во: Мои пари, Интервјуа 21 Мај, 2019

 Глобалното ширење на Слободните економски зони носи зголемена ранливост кон широк спектар на криминални активности. Затоа, бидете со отворен ум - криминалните организации не се обидуваат да ги развиваат своите недозволени индустрии, особено во СЕЗ, тие едноставно бараат регулативни празнини и можности

Зоните за слободна трговија (СЕЗ) играат централна улога во денешната глобална економија за зголемување на растот и привлекување странски инвестиции. Меѓутоа, многуте стимулации за привлекување бизнис и трговија, рационализирани царински постапки, исклучоци при увоз и извоз и друго, можат да создадат правни, односно, надзорни празнини што може да отвори простор за недозовлена трговија и други криминални активности на криминални организации и поединци. За ваквата опасност и начините на заштита, зборуваме со Естебан Гиудичи од Транснационалната алијанса за борба против недозволена трговија (ТРАЦИТ), кој учествуваше на недамнештата конференција на Европски економски зони, што се одржа во Скопје.

Фактор: Според светските искуства, како се случува нелегалната трговија од економските зони и кои производи најчесто се шверцуваат преку нив?

Глобалното ширење на СЕЗноси зголемена ранливост кон широк спектар на криминални активности. Спротивно на популарното верување, криминалните организации не се фокусираат на одреден пазар; тие се прилично големи опортунисти. Во врска со ова, би сакал да ви го свртам вниманието на извештајот за финансиска акција за 2010 година (ФАТФ) за ранливоста на перење пари на СЕЗ. Овој извештај објаснува дека во овие зони се случува не само финансиски криминал, како што се перење пари и недозволена трговија. Тие се исто така изложени на рекетирање, недозволена трговија со наркотици, измами, фалсификување и пиратерија, криумчарење, трговија со луѓе, сексуална експлоатација, криминал во животната средина, итн. Во многу прилики се вклучени истите криминални банди зад нелегалната трговија во сите овие злосторства.

Фалсификаторите сè повеќе го користат транзитот или претоварот на стока, преку повеќе географски разновидни СЕЗ за никаква друга цел освен да ја прикријат нелегалната природа на производот. Во СЕЗ, стоката може да подлежи на различни економски операции, вклучувајќи производство, преработка, складирање, препакување, ре-брендирање, складирање, а потоа и понатамошна испорака.

Со ова, стоката може да биде погрешно претставена како претоварена од земја на легитимно производство. Методите на измама се движат од директен шверц во контејнери со лажни ѕидови, до "погрешни описи" на стоката. Во некои земји, формите за испорака не мора да покажуваат имиња на брендови. Фалсификаторите ја искористуваат оваа релаксирана политика за испорака преку опишување описи кои немаат никаква врска со вистинските производи. Некои домашни и останати компании поврзани со СЕЗ можат дури и да бидат невини партнери за фалсификување. Печатачот, на пример, може да произведе трговска марка која ги прекршува правилата за пакување под раководство на трети лица за кои се смета дека се легитимни носители на лиценца.

Дополнителни потешкотии се јавуваат кога СЕЗ делат физичка територија со популација која троши стока во зоната и каде што СЕЗ исто така е шопинг локација за посетителите. Комерцијалните количини на пиратска или фалсификувана стока се доставуваат со малку или без царински надзор. Тие се дополнително маскирани за испорака во земји надвор од зоната.

Фактор: Вие сте аналитичар во Транснационалната алијанса за борба против недозволена трговија. Која е главната цел на вашата организација и како треба да се води борбата против недозволената трговија?

Транснационалната алијанса за борба против недозволената трговија (TRACIT) е приватна независна иницијатива за ублажување на економските и социјалните штети на незаконската трговија со зајакнување на владините механизми за спроведување и мобилизирање на бизниси во индустриските сектори најмногу погодени од нелегалната трговија.

Нашите членови се бизниси кои се соочуваат со нарушувањата на пазарот поради недозволена трговија.Клучни сектори за членство вклучуваат: земјоделско-прехранбени производи, алкохол, риболов, шумарство, пестициди, нафта, фармацевтски производи, скапоцени камења, тутун, трговија со луѓе, диви животни и сите форми на производи подложни на фалсификување на трговски марки и пиратство на авторски права.

Оперативниот план за работа има за цел намалување на ранливоста на синџирите на снабдување експлоатирана од сите форми на недозволена трговија (на пример, транспортни канали, дигитални канали, слободни трговски зони, финансиски мрежи итн.), и зајакнување на деловниот одговор на нелегалната трговија со размена на информации и тактики за ублажување во и околу клучните индустриски сектори. Исто така и подобрување на свеста, проширување на базата на знаење и поттикнување на глобалниот дијалог за недозволена трговија со цел промовирање на заеднички развој на политиките и спроведување на мерките.

TRACIT ги постигнува овие цели прекуадресирање на вообичаени слабости (воздух, море, копнен транспорт, експрес превозници, интернет платформи, гранична контрола, корупција во царината, слободни трговски зони, регулаторни празнини) и  изложување на поврзани кривични дела (финансиска измама, перење пари, трговија со луѓе, организиран криминал, корупција). Ние работиме со клучните тела како UNCTAD, UNODC, WCO, WTO, OECD, Global Compact.

Во врска со недозволената трговија во СЕЗ, веруваме дека колективните напори треба да бидат насочени кон изнаоѓање на рамнотежа помеѓу олеснувањето и регулирањето на овие зони. За таа цел, една од нашите цели е да се осврнеме на искуствата од приватниот сектор и да се идентификуваат решенија за слабости на синџирот на снабдување, заеднички за сите форми на недозволена трговија. Ова е фокус на СЕЗ. Ќе ги разгледаме зоните од меѓусекторски преекти за да дознаеме каде и како се експлоатираат овие сектори: храна, алкохол, фалсификување, рибарство, шумарство, пестициди, нафта, фармацевтски производи, благородни метали и скапоцени камења, тутун, трговија со луѓе и принудна работа, дивиот свет. Се надеваме дека ќе ги идентификуваме заедничките трендови и слабости. Нашата цел е да ги запреме зоните од “поплавување” со фалсификати.

Покрај тоа, ние исто така се ангажираме со креаторите на политиките со цел да се спроведат политики насочени кон ублажување на нелегалната трговија во СЕЗ. Кoнкретно, ја поддржуваме "Програмата за слободна зона" на Организацијата Светска слободна зонакако погодена алатка за натамошно конкретни активности и форми на соработка за ублажување на негативните ефекти на нелегалната трговија во СЕЗ.

Фактор: Колку нелегалната трговија им штети на државите, односно кој е негативниот ефект врз економиите и кои се другите последици од нелегалната трговија?

​Светскиот економски форум проценува дека финансиските загуби во 11 индустриски сектори се проценуваат на 1,6 до 2,2 билиони долари годишно. Колективно, вредноста на нелегалната трговија и транснационалните криминални активности се проценува меѓу 8 и 15 отсто од глобалниот БДП.

Други штети за бизнисите се: губење на удел на пазарот, послаб раст на легитимните пазари, намалување на корпоративната профитабилност, зголемување на трошоците, но и репутациски ризици - квалитет на брендот и перцепција на потрошувачите. Освен тоа, можен е ризик од оштетување на деловната инфраструктура (на пример, експлозија на непријавена запалива стока на брод), одговорност која произлегува од здравјето и безбедноста на потрошувачите.

Од социјална гледна точка, недозволената трговија ја префрла корупцијата и криминалната активност на локално ниво, го загрозува човечкиот живот и животната средина и ги притиска владите да го засилат спроведувањето на законот. Нелегалната трговија исто така поткопува многу од целите на ООН за одржлив развој.

Од безбедносна гледна точка, дел од парите што произлегуваат од таа трговија - фалсификати, тутун и сл. - ги финансира екстремистите, терористите и другите криминални групи.Здравјето и безбедноста на потрошувачите може да бидат изложени на ризик при купување производи кои не ги исполнуваат стандардите за контрола и контрола на квалитет. Неколку неодамнешни примери вклучуваат извалкан алкохол, фалсификувани лекови и лажни авто делови, вклучувајќи воздушни перничиња.

За потрошувачите, овие ризици се дополнително засилени кога купуваат преку интернет, каде слабостите во интернет услугите можат да ја прикријат незаконската трговија од регулаторните контроли, особено преку анонимни продавачи.

Фактор: Северна Македонија има малку искуство бидејќи слободните зони постојат неколку години. Што е потребно за една земја да се заштити од недозволената трговија? Но, не само во зоните, туку и воопшто од шверцот, кој, за жал, е широко распространет во земјата.

Нелегалната трговија е широко распространета појава која не штеди било која земја, регион или економија. Овој феномен не може да се процени изолирано. Тоа е чисто транснационален феномен, кој вклучува многу придружни прекршоци и учесници.

Во принцип, ние веруваме дека клучни за постигнување на оваа цел се мбилизирање на меѓународната бизнис заедница за заеднички да работат во индустриските сектори, да градат синергии и да развиваат, промовираат и споделуваат тактики за ублажување, заеднички за сите облици на недозволена трговија.

Исто така, потребно е промовирање на сеопфатен, интерконектиран пристап кон големите владини мисии и операции за постигнување поефективни владини контроли за нелегалната трговијаи поттикнување на сопствените напори за спречување на истата.

Работниот план на TRACIT предлага:  намалување на слабостите на синџирите на снабдување експлоатирани од сите форми на недозволена трговија (на пример, транспортни канали, дигитални канали, слободни трговски зони, финансиски мрежи итн.), зајакнување на бизнис одговор на нелегалната трговија со размена на информации и тактики за ублажување во и околу клучните индустриски сектори. Но и подобрување на свеста, проширување на базата на знаење и поттикнување на глобалниот дијалог за недозволена трговија со цел промовирање на заеднички развој на политиките и спроведување на мерките за примена.

Наш совет е вашата земја да учествува во индустриската експертиза, know-how и најдобра практика за зајакнување на локалните, регионалните и глобалните политики, законодавството, институциите и механизмите за спроведување, како и празнините во Владата кои ја олеснуваат нелегалната трговија.

Фактор: Во врска со СЕЗ, TRACIT има развиено пакет на препораки за политиките. Што содржат препораките?

Препорачуваме владите да преземат силни и проактивни мерки за заштита од движењето на недозволени стоки кои транзитираат низ зони за слободна трговија (СЕЗ). Исто така, изјавете дека СЕЗ се под јурисдикција на националните царински служби и дека им овозможуваат на националните царини неограничени права да ги спроведуваат законите.

Потребно е и да се ​​преземат силни и проактивни мерки за заштита на СЕЗ од незаконски трговци, вклучувајќи и профилирање на ризик на сомнителни пратки; ex-officio проверки за складираната стока и услуги извршени во СЕЗ; царински надзор на периметарот на СЕЗ; валидирајте го идентитетот на економските оператори и стопанските субјекти и нивните клиенти; имплементирајте ги мерките "Запознајте ги вашите клиенти" и "Due diligence".

Исто така, потребно е и назначување на надлежен орган за издавање дозволи за производство, увоз, извоз, брокерство или суровини и други клучни влезови неопходни за производство во производствени објекти во СЕЗ. Таквиот орган, исто така, треба да биде одговорен за обновување, суспендирање и откажување на лиценците, во согласност со националниот закон.

Применете го и Анексот Д од ревидираната Кјото конвенција и следете ги упатстватаво неа во врска со експлицитна царинска јурисдикција, правила за потекло на стоките и постапки за царински транзит и претовар.

И секако, бидете со отворен ум: криминалните организации не се обидуваат да ги развиваат своите недозволени индустрии, особено во СЕЗ, тие едноставно бараат регулативни празнини и можности. Накратко, добрите практики и искуства во врска со други хабови, како што се пристаништата и аеродромите, би можеле да се прилагодат на СЕЗ.


Можеби ќе ве интересира

Дефектот во Центар е саниран

Дефектот во Центар е саниран

Иновациите и нивното влијание врз заштита на животната средина во фокусот на последниот ден од Самитот Македонија2025

Иновациите и нивното влијание врз заштита на животната средина во фокусот на последниот ден од Самитот Македонија2025

Дефектот на ул.Методија Андонов Ченто е саниран

Дефектот на ул.Методија Андонов Ченто е саниран

Нова наградна игра од Шпаркасе Банка во соработка со Mastercard

Нова наградна игра од Шпаркасе Банка во соработка со Mastercard

Поранешниот премиер на Непал, Мадхав Кумар Непал ќе одржи предавање на Меѓународниот Балкански Универзитет

Поранешниот премиер на Непал, Мадхав Кумар Непал ќе одржи предавање на Меѓународниот Балкански Универзитет

Продажбата на Huawei WatchGT 2 во Македонија започна со летечки старт

Продажбата на Huawei WatchGT 2 во Македонија започна со летечки старт

Новата ŠKODA OCTAVIA – висока технологија, врвен дизајн и поголема практичност

Новата ŠKODA OCTAVIA – висока технологија, врвен дизајн и поголема практичност

„Да изградиме држава во којашто сакаме да живееме”: Објавен конкурсот за наградата „Жан Моне“

„Да изградиме држава во којашто сакаме да живееме”: Објавен конкурсот за наградата „Жан Моне“

Донација товарно возило од Витаминка за ТППЕ Прилеп

Донација товарно возило од Витаминка за ТППЕ Прилеп