25 Февруари, 2024
0.0260

Од почетокот на годината вкупните приходи на ИутеКредит се зголемени за 48,1 отсто

Објавено во: Финансии 22 Ноември, 2022

Добивај вести на Viber

ИутеКредит ги објави неревидираните резултати до септември 2022 година. 

СТРАТЕШКИ ДОСТИГНУВАЊА НА ГРУПАЦИСКО НИВО

• Вкупниот број на клиенти се зголеми за 47,2 отсто на 1,0 милиони (31 декември 2021 година: 687 илјади).

• Консолидираниот биланс на групацијата е зголемен за 92,4 проценти на 320,9 милиони евра, а капиталот се зголемил повеќе од двојно на 59,2 милиони евра на 30 септември 2022 година.

• Вкупните приходи се зголемени за 48,1 отсто на 64,6 милиони евра (9M/2021: 43,6 милиони евра).

• ЕБИТДА се зголеми повеќе од двојно на 36,5 милиони евра (9M/2021: 16,5 милиони евра).

• Нето добивката со 17,9 милиони евра повеќе (9М/2021: 4,4 милиони евра).

• Напредок во постигнувањето оперативна контрола во Молдавска Енергбанк со назначен член во управниот одбор, менаџер на Iute – започнување со трансфер на знаење и технологија.

• Растот во Босна и Херцеговина е запрен и оперативните трошоци се намалени бидејќи капацитетот за дигитализираните услуги моментално не е соодветно применлив со оглед на неодамнешните регулаторни барања.

• Зголемената употреба на апликацијата MyIute ги зголемува приходите, во комбинација со решенијата за е-трговија – 391 илјади преземања (31 декември 2021 година: 181 илјади).

• Континуирани инвестиции во новата ИТ платформа за управување со клиенти со интегрирани кредити и текови на вредност вкл. “insurtech” индустрија – чекор-по-чекор ширење во секоја од земјите каде Iute работи.

ОПЕРАТИВНИ ДОСТИГНУВАЊА НА ИУТЕКРЕДИТ БЕЗ ЕФЕКТИТЕ ОД АКВИЗИЦИЈАТА НА БАНКА

Исплати на кредити на ниво од претходната година од 160,0 милиони евра (9М/2021: 162,1 милиони евра) особено поврзани со ограниченото кредитирање по регулаторните заострувања на СВТ во Молдавија и Албанија.

• Број на кредити потпишани со год. раст од 19,9 отсто до 259.055 (9М/2021: 216.046).

• Билансот на состојба е зголемен за 19,6 проценти на 199,4 милиони евра (31 декември 2021 година: 166,8 милиони евра).

• Бруто кредитното портфолио се зголеми за 28,9 проценти на 155,2 милиони евра (31 декември 2021 година: 120,4 милиони евра) од кои главнината на кредитите се зголеми за 31,5 отсто на 139,4 милиони евра (31 декември 2021 година: 106, 0 милиони евра).

• Дисциплината за отплата (Индекс на перформанси на клиентите, CPI30) значително се подобри на 90,5 проценти (9M/2021: 86,7 отсто).

• Нето кредитното портфолио се зголеми за 31,2 отсто на 138,3 милиони евра (31 декември 2021 година: 105,4 милиони евра).

• Во употреба се 67 безкартични банкомати (31 декември 2021 година: 30 банкомати).

ФИНАНСИСКИ ДОСТИГНУВАЊА НА ИУТЕКРЕДИТ БЕЗ ЕФЕКТИТЕ ОД АКВИЗИЦИЈАТА НА БАНКА

• Приходите од камати и провизии се зголемени за 25,9 проценти на 44,2 милиони евра (9M/2021: 35,1 милиони евра) поттикнати од растот на кредитното портфолио.

• Нето приходите од камати и провизии се зголемија за 22,4 отсто на 30,9 милиони евра (9М/2021: 25,3 милиони евра) со зголемена ефикасност во распределбата на продуктивните средства.

• Вкупните приходи се зголемени за 21,3 проценти на 52,9 милиони евра (9M/2021: 43,6 милиони евра).

• Започнувањето на придонесот за заработка на Енергбанк се очекува да биде видлив во првото тромесечие на 2023 година со постепено зголемување на компензацијата за инвестиции од 20 милиони евра.

• Соодносот на трошоците и приходите е 43,8 отсто (9М/2021: 38,0 проценти) главно како резултат на трошоците поврзани со стекнувањето на Енергбанк, зголемувањето на деловната активност и трошоците за зголемување на идните текови на приходи.

• Прилагоден сооднос на трошоците и приходите на 40,7 отсто, особено за еднократните трошоци поврзани со косовската арбитража и трошоците за интеграција.

• EBITDA приспособена за девизни, ревалоризации и еднократни ефекти, особено приходот од Енергбанк и за арбитражата на Косово, зголемен за 16,5 проценти на 18,4 милиони евра (9M/2021: 15,8 милиони евра).

• Нето добивката прилагодена, особено, за приходите од Енергбанк и за трошоците за арбитража на Косово на 5,6 милиони евра (9M/2021: 4,4 милиони евра).

• Нето профитната маржа негативно влијание од стекнувањето на Енергбанк – без оперативна контрола, непродуктивно средство наспроти потенцијалното искористување на инвестициите за цели на кредитирање.

• Силна капитализација и профитабилност – надминати договорите за еврообврзници.

„IuteGroup ја продолжува својата мисија за да опслужува сé повеќе клиенти профитабилно. Создаваме извонредно искуство со решенија за кредит и плаќање, како и со човечката интеракција која ја обезбедуваме со нашиот тим на советници за клиенти. Консолидираниот биланс на Групацијата порасна за 22 милиони евра (7 отсто) на 321 милиони евра само во третото тромесечие. Бројот на редовни клиенти надмина 173.000, а вкупниот број клиенти на услугата “wallet” надмина 83.000 илјади до крајот на септември 2022 година. Во првите девет месеци од 2022 година, сите наши клиенти не само што ни платија повеќе од 64 милиони евра за нашите услуги за кредит и плаќање на консолидирана основа, но и нашиот бизнис е повеќе од доволно профитабилен. Постигнавме профитабилен раст во двата наши бизниси, IuteCredit и Energbank.

Во исто време, расте побарувачката за побрзи и поудобни финансиски услуги и луѓето се подготвени да платат за овие услуги. Нашиот фокус е на создавање на извонредно искуство во рамките на постојната регулаторна рамка и банкарски екосистем, без ризици и ескалација на трошоците на криптовалутите и блокчејн технологиите. За повеќето луѓе, сé што е потребно е мал вовед во дигиталното работење, дигитални потписи, способност за обработка на податоци и аналитика, виртуелни сметки во екосистемот на Iute и банкомати без картички. Само апликацијата MyIute е кумулативно преземена повеќе од 390.000 пати за кратко време од нејзиното објавување.

Во извршувањето на нашите стратешки цели, најголемиот дел од напорите во Групацијата во третиот квартал беше посветен на имплементацијата на нашата нова технологија во IuteCredit Албанија и воспоставување оперативна контрола во Energbank, предмет на регулаторно одобрување. Следствено, технологијата New Core беше успешно имплементирана во Албанија по завршувањето на периодот на известување, a управното тело на Енергбанк беше заменето со нов управен одбор целосно од IuteGroup. Притоа, Групацијата го отвори патот за следните стратешки пресвртници во Молдавија. Новиот ИТ систем веќе се воведува во IuteCredit Молдавија, по што во текот на 2023 година ќе следи воведување на функциите насочени кон клиентите, дигитализирани, инстант услуги и во Energbank.

Лансираните стратешки иницијативи за возврат ќе генерираат предности за конкурентен раст на нашите пазари и значително ќе го подобрат нашиот сооднос на оперативните трошоци кон приходите кој моментално е нешто над 40%. Наша цел е да бидеме далеку под 40%, со цел да одржиме долгорочен принос на капиталот над 20%. Покрај тоа, ние остануваме посветени на нашата цел на CPI од над 90 со просечен принос од 49% на кредитното портфолио на IuteCredit. Имајќи ги предвид пазарните ризици со кои се соочуваме, сметаме дека целниот принос на портфолиото на необезбедени потрошувачки кредити е разумен. Морам јасно да напоменам дека во моментов, бизнисот на IuteCredit отворено ги сноси трошоците за инвестирање во технологија и подобрување на деловните способности, а Energbank во моментот има само корист од употребата на новите технологии, способности, знаење и пренос на податоци. Со целосната интеграција на Energbank по стекнувањето оперативна контрола, целата групација ќе ja користи единствена дигитална платформа со широк опсег на услуги, целосно дигитализирани текови за кредити и плаќање и интеграција со трговци и агенти. Интеграцијата на банката ќе ни овозможи да создадеме дополнителни текови на вредност, да пристапиме до поповолно депозитно финансирање за молдавското кредитно портфолио и да заштитиме дел од девизниот ризик во моментов во обврзниците деноминирани во евра и кредитното портфолио деноминирани во MDL.

Подготовките за рефинансирање на недоспеаната еврообврзница на Групацијата во износ од 50 милиони евра што се очекува да се имплементира пред мај 2023 година се веќе во полн ек. Наша цел е успешно рефинансирање и покрај глобалните предизвици на пазарите на капитал од три едноставни причини: прво, побарувачката за атрактивни можности за инвестирање останува висока. Особено во време на покачена инфлација и каматни стапки кои само се зголемуваат последователно, високиот коефициент на готовина не е алтернатива. Овде, ние сме убедени дека на инвеститорите им нудиме атрактивен избор со нашето рефинансирање. Второ, заработуваме пари на парите. Тоа значи дека нашите производи се внимателно вградени во дневните парични текови на нашите клиенти. Притоа, нашите производи не ги оптеретуваат приходите на нашите клиенти дури и во инфлаторно опкружување и со повисоки цени на енергијата. Трето, се отвораат опции и за Iute Group во сегашната средина. На пример, 1 процентен поен купон на обврзници на берзата во Франкфурт моментално нè чини 1,25 милиони евра годишно, додека годишната добивка на бизнисот со необезбедени потрошувачки кредити (без курсни разлики и профити поврзани со банката) е околу 6 милиони евра. Според тоа, постои праг над кој има смисла да се користат парите на инвеститорот за бизнисот или, алтернативно, да се откупат обврзниците и да се намали билансот на Групацијата за 50 милиони евра.

Во севкупниот економски пејзаж, очекуваме предизвиците на нашите пазари да опстојат во текот на следните шест месеци. Иако сегашната дисциплина за отплата на клиентите е сè уште висока, зголемената инфлација, зголемувањето на трошоците за енергија во домаќинствата и слабеењето на европската економија, исто така, ќе влијаат на побарувачката на клиентите.

Од датумот на овој извештај, очекуваме да ги надминеме годишните цели на Групацијата за 2022 година за консолидирани приходи од најмалку 75 милиони евра и нето добивка од најмалку 16 милиони евра“, рече Тармо Силд, извршен директор на Групацијата на IuteCredit.

Можеби ќе ве интересира

ВО ПЕТОКОТ СИЛНО „ТРЕСЕЛЕ“ АКЦИИТЕ НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - истргувани близу 500 илјади евра за еден ден, еве колку достигна просечната цена

ВО ПЕТОКОТ СИЛНО „ТРЕСЕЛЕ“ АКЦИИТЕ НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - истргувани близу 500 илјади евра за еден ден, еве колку достигна просечната цена

КАЗНА ОД 200 ЕВРА АКО РАБОТНИКОТ УЧЕСТВУВА ВО ШТРАЈК: Драстичен удар за работната сила во оваа земја

КАЗНА ОД 200 ЕВРА АКО РАБОТНИКОТ УЧЕСТВУВА ВО ШТРАЈК: Драстичен удар за работната сила во оваа земја

РАБОТИ КАКО ДОСТАВАЧ НА ХРАНА И ЗАРАБОТУВА 2.350 ЕВРА МЕСЕЧНО! Го открива трикот за максимален профит: Многумина го одбиваат, а таму се кријат парите

РАБОТИ КАКО ДОСТАВАЧ НА ХРАНА И ЗАРАБОТУВА 2.350 ЕВРА МЕСЕЧНО! Го открива трикот за максимален профит: Многумина го одбиваат, а таму се кријат парите

ЦЕНИТЕ НА ХРАНАТА ДИВЕАТ ВО ХРВАТСКА! Компирите се поскапи за 35 отсто, морковите 50, кромидот 70, а крушите дури 120

ЦЕНИТЕ НА ХРАНАТА ДИВЕАТ ВО ХРВАТСКА! Компирите се поскапи за 35 отсто, морковите 50, кромидот 70, а крушите дури 120

„ИНФЛАЦИЈАТА ЌЕ РАСТЕ“: ЕЦБ објави истражување

„ИНФЛАЦИЈАТА ЌЕ РАСТЕ“: ЕЦБ објави истражување

ЕВТИНО ЛЕТУВАЊЕ ВО СОСЕДСТВОТО И ТОА НА МОРЕ: Цените почнуваат од 150 евра

ЕВТИНО ЛЕТУВАЊЕ ВО СОСЕДСТВОТО И ТОА НА МОРЕ: Цените почнуваат од 150 евра

ГЕРМАНЦИТЕ НАПРАВИЈА МАТЕМАТИКА: Вреди ли воопшто да се купува недвижен имот?

ГЕРМАНЦИТЕ НАПРАВИЈА МАТЕМАТИКА: Вреди ли воопшто да се купува недвижен имот?

ПРОВЕРЕТЕ ГИ СМЕТКИТЕ, МОЖЕБИ ВИ ЛЕГНАЛЕ ПАРИ: Исплатена е финансиската помош

ПРОВЕРЕТЕ ГИ СМЕТКИТЕ, МОЖЕБИ ВИ ЛЕГНАЛЕ ПАРИ: Исплатена е финансиската помош

ЗА МНОГУ ОВАА ПЛАТА Е СОН, А ВО ОВАА ЗЕМЈА ЛУЃЕТО СО НЕА ЕДВАЈ ПРЕЖИВУВААТ: Како е да се живее во Швајцарија?

ЗА МНОГУ ОВАА ПЛАТА Е СОН, А ВО ОВАА ЗЕМЈА ЛУЃЕТО СО НЕА ЕДВАЈ ПРЕЖИВУВААТ: Како е да се живее во Швајцарија?