22 Јули, 2019
0.0183

„Битола Брокер“ без дозвола за вршење услуги со хартии од вредност

Објавено во: Мои пари 16 Октомври, 2012

Комисијата за хартии од вредност, соопшти дека трајно и ја одзема дозволата за вршење услуги со хартии од вредност на брокерската куќа „Битола Брокер” АД Битола, поради донесена одлука за престанок со работа на брокерската куќа од страна на Собранието на акционери.Со трајното одземање на дозволата за работа на „Битола Брокер”, се исполнуваат условите за отворање ликвидација на брокерската куќа, за што Комисијата ќе поведе постапка пред надлежниот суд.Согласно Законот за хартии од вредност, КХВ ќе ги задолжи „Македонската берза” АД Скопје и „Централниот депозитар за хартии од вредност” АД Скопје веднаш по приемот на решението од КХВ трајно да ја исклучат од членство брокерската куќа „Битола Брокер”.Со згаснувањето на „Битола Брокер” АД Битола, на македонскиот пазар на хартии од вредност работат вкупно 11 брокерски куќи и  6 овластени банки за работа со хартии од вредност.

На вчера одржаната седница, Комисијата за хартии од вредност, како што информира, му дозволи на „Тутунски Комбинат” АД Прилеп да издаде трета емисија на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна  понуда. Станува збор за 637.778 обични акции во вредност од 32.609.589,14 евра. Акциите од третата емисија се издаваат по продажна цена која е еднаква на нивната номинална вредност.

Емисијата по пат на приватна понуда се врши на тој начин што Република Македонија ги презема акциите од новата емисија, а побарувањата по основ на јавни давачки што државата ги има кон „Тутунски Комбинат” АД Прилеп ги претвора во  трајни влогови во друштвото. На овој начин ќе се намали долгот кој „Тутунски Комбинат”АД Прилеп го има кон Република Македонија по основ на јавни давачки. Оваа  постапка се спроведува согласно Законот за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на јавни давачки  во траен влог во друштвата АД Органско хемиска индустрија ”Наум Наумовски –Борче” АД Скопје, ”Тутунски Комбинат” АД Прилеп и Друштво за производство на производи со посебна намена ”11 Октомври-Еурокомпозити” АД Прилеп.

КХВ воедно даде одобрение „Македонски енергетски ресурси” АД Скопје да ја зголеми основната главнина преку издавање на 2.430 нови обични акции со вкупна продажна вредност од 243.000 евра. Втората емисија на акции е наменета за постојниот акционер-Влада на Република Македонија, а истата се врши заради создавање услови за непречно функционирање, како и можности за проширување на дејноста на друштвото.

Можеби ќе ве интересира

Volvo Cars не повлекува автомобили од пазарот!

Volvo Cars не повлекува автомобили од пазарот!

Сообраќајка затвори регионален пат

Сообраќајка затвори регионален пат

Само во ИутеКредит, пари достапни веднаш 24/7!

Само во ИутеКредит, пари достапни веднаш 24/7!

Најбараните боенки ова лето: Бојте и учете стихови за зеленчукот и овошјето

Најбараните боенки ова лето: Бојте и учете стихови за зеленчукот и овошјето

Квиз: Твојот карактер ја открива твојата идеална дестинација

Квиз: Твојот карактер ја открива твојата идеална дестинација

Нова сервисна кампања „Повеќе грижи за вас“ на Huawei во Северна Македонија

Нова сервисна кампања „Повеќе грижи за вас“ на Huawei во Северна Македонија

Македонец постави рекорд за прв пат во историјата на ридско брзинските трки на Водно

Македонец постави рекорд за прв пат во историјата на ридско брзинските трки на Водно

Дефектот на ул. Палмиро Тољати е саниран

Дефектот на ул. Палмиро Тољати е саниран

Неколку улици во Ченто без вода за пиење

Неколку улици во Ченто без вода за пиење