04 Март, 2021
0.0188

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ: Законски измени за полесно формирање и вложување

Објавено во: Финансии 10 Февруари, 2021

Владата ги поддржа предлог-измените на Законот за инвестициски фондови, кои создаваат можност за зголемена либерализација и продлабочувaње на пазарот на капитал. Преку можноста за формирање нови видови инвестициски фондови се поддржува поголема конкуренција, забрзана консолидација и поефикасно управување со средствата на инвеститорите. Со законот се поддржува и поголема транспарентност, преку информирање на потенцијалните инвеститори на јасен, недвосмислен и разбирлив начин со цел навремено да ги проценат ризиците и потенцијалните трошоци поврзани со инвестициите.

Измените на законот се составен на дел на пошироката реформа на пазарот на капитал, која е насочена кон натамошна хармонизација со европските директиви. 

Со предложените решенија ќе се воведат два нови типа на инвестициски фондови, главни фондови и т.н. фондови напојувачи, a ќе се овозможи и меѓусебно припојување на отворените фондови во земјава, како и спојување на два или повеќе отворени фондови во нов отворен инвестициски фонд. 

Ова практично ќе значи дека ќе може да се отвораат т.н. фондови напојувачи. Под фонд напојувач се подразбира отворен инвестициски фонд кој најмалку 85 отсто од своите средства ги има вложено во удели на друг инвестициски фонд, таканаречен главен инвестициски фонд, кој ќе управува со доверените средства. Во постојниот закон, фондовите можат да доверат најмногу до 10 отсто од своите средства да ги управува друг фонд. На овој начин ќе се овозможи поголема либерализација на пазарот на капитал и можност за окрупнување на средствата од повеќе инвестициски фондови во еден фонд, што за инвеститорите ќе значи помали трошоци за управување и користење на експертизата на професионалните менаџери во главните фондови, а со крајна цел подобро управување со средствата.

Со предлог-измените во Законот се уредува и постапката за отворање филијала на странско друштво за управување на територијата на државата, како и можност друштвото за управување од нашата држава да може да врши работи на управување со инвестициски фондови преку стекнување на квалификувано учество во странско друштво или преку отворање подружница односно филијала во странство.  

Со предложените измени, воедно, се брише обврската отворениот инвестициски фонд да прибере парични средства од најмалку 300.000 евра во денарска противвредност за да може да се основа, обврската да ја одржува нивната висина, како и обврската на друштвата за управување со инвестициски фондови да доставуваат до Комисијата за хартии од вредност, ревидирани полугодишни извештаи за друштвото и за инвестициските фондови со коишто тоа управува. Предложените измени се во насока на олеснување на работењето на друштвата за управување со инвестициски фондови и во насока на усогласување со европските регулативи. 

Можеби ќе ве интересира

НОВОТО ИМЕ ЌЕ СЕ НАЈДЕ И НА БАНКНОТИТЕ ОД 100 И 2.000 ДЕНАРИ - но дури од средината на идната година

НОВОТО ИМЕ ЌЕ СЕ НАЈДЕ И НА БАНКНОТИТЕ ОД 100 И 2.000 ДЕНАРИ - но дури од средината на идната година

Фактор дознава: Македонија денеска ја издава новата еврообврзница

Фактор дознава: Македонија денеска ја издава новата еврообврзница

Директорот Арсовски купи нови акции во ТТК банка

Директорот Арсовски купи нови акции во ТТК банка

Генерали инвестментс: Инвеститорите со долгорочни цели на заштеда треба да истраат

Генерали инвестментс: Инвеститорите со долгорочни цели на заштеда треба да истраат

ЛИХВАРИ МОЖАТ ДА СЕ ПРИЈАВАТ НА АНОНИМЕН БРОЈ - казни затвор и до три години

ЛИХВАРИ МОЖАТ ДА СЕ ПРИЈАВАТ НА АНОНИМЕН БРОЈ - казни затвор и до три години

ДОДЕКА ГОЛЕМИТЕ КИНАТ НЕРВИ - малите штедачи од Еуростандард се уште не си подигнале девет милиони евра

ДОДЕКА ГОЛЕМИТЕ КИНАТ НЕРВИ - малите штедачи од Еуростандард се уште не си подигнале девет милиони евра

Заради измамнички и манипулативни дејствија, КХВ трајно му ја одзема дозволата на Друштвото за инвестиционо советување Ј.К. Морган и Велтх Менаџмент ДООЕЛ Скопје

Заради измамнички и манипулативни дејствија, КХВ трајно му ја одзема дозволата на Друштвото за инвестиционо советување Ј.К. Морган и Велтх Менаџмент ДООЕЛ Скопје

ДИВИДЕНДИТЕ НАЈАВУВААТ ВОЈНА: Банките ќе бараат Уставен суд да ја испитува одлуката на Народната банка

ДИВИДЕНДИТЕ НАЈАВУВААТ ВОЈНА: Банките ќе бараат Уставен суд да ја испитува одлуката на Народната банка

По повод 190-годишнината, Групацијата Генерали најавува инвестиции во закрепнување на европските економии

По повод 190-годишнината, Групацијата Генерали најавува инвестиции во закрепнување на европските економии